Kļūsti par kooperatīva biedru
un apsaimnieko savu mežu ilgtspējīgi

Par mums

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “L.V.Mežs” (MPKS L.V.Mežs) 2013. gadā 12. martā nodibināja piecpadsmit meža īpašnieki, kura bija viena no pirmajām Latvijā tieši ilgtspējīgas mežsaimniecības jomā.

MPKS “L.V. Mežs”  ar ES fondu atbalstu sniedz bezmaksas konsultācijas mežu īpašniekiem.

Kopējais projekta finansējums  ir 175 000.00 EUR.  Plānotais minimālais konsultācju saņēmēja skaits ir 400 – gan juridiskas, gan fiziskas personas. Konsultācijas vienam īpašniekam pieejamas līdz 1500 EUR vērtībā. Konsultācijas tiek sniegtas ne tikai kooperatīvā esošajiem biedriem, bet arī visiem citiem mežu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem meža apsaimniekošanas jautājumos.

Pieteikties konsultācijai

Nopelni jau no pirmās kopšanas cirtes!!!

MPKS “L.V. Mežs” piedāvā veikt Jūsu meža kopšanu, izmantojot mazo meža tehniku, kā rezultātā Jums ir iespēja gūt pirmo reālo peļņu jau pirmajā kopšanas cirtē. Mazā meža tehnika ir piemērota mežaudzēm sākot no 8 m augstuma.