Kontakti

MPKS „L.V.Mežs”

Biroja tālr.nr.: +371 294 118 60

Biroja e-pasts: info@lvmezs.lv

Biroja adrese: "Kārļzemnieki 4", Inčukalna pagasts, Inčukalna novads

Rekvizīti

MPKS „L.V.Mežs”
Reģ. Nr. 40103652735
Jur.adrese:„Lejasābranti”, Griķi, Inčukalna pag.,Inčukalna novads, LV-2136
Faktiskā adrese:
"Kārļzemnieki 4", Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
Norēķinu rekvizīti:
Banka: A/s Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV82HABA0551036211260