Kontakti

  • Drukāt

Mežsaimniecības pakalpojumu korperatīvās sabiedrības "L.V.Mežs" valde:

  • Valdes priekšsēdētājs/ kooperatīvās sabiedrības vadītājs - Modris Kalvāns

    Tālr.nr. +371 26559986, modris.kalvans@lvmezs.lv

 

Biroja e-pasts - info@lvmezs.lv

Biroja tālr.nr.: +371 29411860

Mežsaimniecības daļas vadītājs Kristaps Gruduls - kristaps.gruduls@lvmezs.lv

 

Padomes kontakti:

Kooperatīvās sabiedrības rekvizīti:
MPKS „L.V.Mežs”
Reģ. Nr. 40103652735
Jur.adrese:„Lejasābranti”, Griķi, Inčukalna pag.,Inčukalna novads, LV-2136

Faktiskā adrese: "Kārļzemnieki 4", Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
Norēķinu rekvizīti:
Banka: A/s Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV82HABA0551036211260