Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „L.V.Mežs” piedāvātie pakalpojumi meža īpašniekiem.

 
1. Mežsaimnieciskie pakalpojumi:


1.1. Meža inventarizācija;
1.2. Meža apsaimniekošanas plāna izstrāde (saimnieciskajam gadam, ilgtermiņa);
1.3. Robežu ierīkošana, atjaunošana;
1.4. Stigošana;
1.5. Cirsmu izstrādes shēmu sagatavošana
1.6. Dastošana;
1.7. Cirsmu novērtēšana;
1.8. Cirsmu izstrāde;
1.9. Augsnes sagatavošana;
1.10. Stādīšana;
1.11. Agrotehniskā kopšana;
1.12. Jaunaudžu kopšana;
1.13. Atjaunoto platību aizsardzība (repelenti, u.t.t.);
1.14. Atzarošana.

2. Meža produkcijas realizācija:

2.1. Cirsmu pārdošana;
2.2. Kokmateriālu pārdošana.
 

3. Medību platību apsaimniekošana:

3.1. Medību platību ierīcība, sākotnējās vērtības noteikšana;
3.2. Līgumu slēgšana ar mednieku kolektīviem, to administrēšana.


4. Meža infrastruktūra:

4.1. Meliorācijas projektu sagatavošanas un realizācijas administrēšana;
4.2. Meža ceļu projektēšanas, to ierīkošanas realizācijas administrēšana;
4.3. Ūdens ņemšanas vietu projektēšanas, to ierīkošanas realizācijas administrēšana.

 

5. Eiropas Savienības finansējuma un cita finansējuma piesaiste:

5.1. Konsultāciju sniegšana par iespējām piesaistīt finansējumu;
5.2. Projektu un pārējās nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana;
5.3. Projekta realizācijas administrēšana;
5.4. Atskaišu un pārējās nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana.
 

6. Apmācības:

6.1. Meža īpašnieku apmācības;
6.2. Pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana.

7. Nomnieku vai pakalpojumu sniedzēju piesaiste, līgumu slēgšana, to administrēšana nemeža zemju apsaimniekošanai, tūrismam, u.c. darbībām.

Meža īpašniekiem pakalpojumi tiks sniegti par īpašniekam ekonomiski visizdevīgākajām attiecīgā reģiona tirgus cenām, bet kooperatīva biedriem tiks piemērota 10% atlaide no pakalpojuma, kuru sniedz kooperatīva darbinieki, cenas.

 

8. Jauns pakalpojums – kooperatīva biedru lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas sakārtošana, uzraudzība